Seachtain na Gaeilge i Scoil San Treasa

Seachtain na Gaeilge i Scoil San Treasa

Bhí seachtain iontach, spraoiúil ag na daltaí i Scoil San Treasa le déanaí agus iad ag glacadh páirt in imeachtaí mar chuid de seachtain na Gaeilge - Tráth na gceist, Ceol sa bhForhalla, Ceol Traidisiúnta agus an Ceilí. Chéiliúramar Seachtain na Gaeilge inár scoil ón 13ú – 16ú Márta 2017. 

Ba léir gur bhain siad lán taitnimh as! 

The pupils enjoyed and took part in many events as part of Seachtain na Gaeilge  - Table Quiz, Music in the Foyer, Traditional Music  and a Céilí. We celebrated Seachtain na Gaeilge in our school  from 13th -16th March 2017.